page_banner

Certifikát

Obchodná licencia a licencia na bezpečnosť práce

Certifikácie

Licencia na inštaláciu, zmenu, opravu a údržbu špeciálneho vybavenia Čínskej ľudovej republiky

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva

Certifikácia systému manažérstva kvality

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Certifikácia kreditu a schopnosti

Certifikácia podnikového kreditu AAA+

Certifikácia hodnotenia spôsobilosti v odvetví ii

Priemyselná asociácia a jednotka

Jednotka Rady inštitútu chladenia Hubei

Jednotka viceprezidenta priemyselného združenia na čistenie vzduchu provincie Hubei

Čestná kvalifikácia

V roku 2018, Hubei Province Air Purification Industry Association ako čistý špeciálny výbor

Daroval zásoby na prevenciu epidémie a veci dennej potreby centrále COVID-19 v okrese Qingshan, Wuhan